Smack   24277 

 Ouais   23432 

 Choubidouwap   18676