Euh   26961 

 Ouille   21678 

 Pou pou pidou   18233 

 Pouêt   18017